yandexmetrica

0
Neden Teknoloji Fakültesini seçeyim? Bana avantajları ne olacak?

Açık 1 Cevaplar 103 Gösterim

Neden Teknoloji Fakültesini seçeyim? Bana avantajları ne olacak?

1 cevap

0

 “Ürün kalitesi oluşturma, üretim sistemlerini zenginleştirme, güncel teknolojinin kullanılmasını hedefleyen teknoloji fakülteleri, iş hayatındaki problemlerin çözümlerine ağırlık bünyesinde bulunmaktadır. Bu fakültelerde öğrencilere teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitim verilmesi, beceri ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Ülkemiz hızla gelişen, uygulamaya yönelik eleman ihtiyacının giderek arttığı bir ortma gelmiştir. Buna bağlı olarak YÖK, 2010 yılından itibaren mesleki ve teknik eğitimin yapılanmasıyla bazı mesleki ve teknik eğitim fakültelerini kapattı. Bu fakültelerin yerine teknoloji, turizm, sanat ve tasarım fakültelerini açtı. Bu fakültelerin açılmasında en önemli faktörler ise şunlardır: Yerel iş ve istihdam piyasalarına entegrasyonu sağlamak, mesleki teknik öğretim kurumlarının toplumda saygınlığı artırılarak öğrenci motivasyonunu yükseltmek, fakültelere daha iyi yetişmiş ve motive olmuş öğrenciler yönlendirmek ve bir kariyer çizgisi kurabilmelerini sağlamak.verilmesini hedefliyor. Mezunlarına mühendis unvanı verilen bu fakülteler, bazı üniversitelerinTeknoloji fakültelerinde güncel mühendislik bilgisi ve deneyimlerin, belirli teknik problemlerin çözümüne uygulanmasına, endüstri ve iş hayatındaki problemlerin çözüm yöntemlerine ağırlık verilmesine, laboratuvar derslerinde, endüstriyel problemler için pratik tasarım çözümlerine yönelik uygulamalar yapılması hedefleniyor. Fakülte mezunlarına ise Teknoloji mühendisi unvanı veriliyor. Peki mühendislikle teknoloji fakültelerinin eğitim alanları arasında ne gibi fark var? Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek hedeflenmektedir. “

5 Eylül 2016 yakupad (1,700 puan) cevapladı
...